کتاب دورنمای بهشت برین

اثر ایبن الکساندر از انتشارات پندار تابان - مترجم: محمود دانایی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

The author of the number-one New York Times best seller Proof of Heaven teams up with the sages of times past, modern scientists, and with ordinary people who have had profound spiritual experiences to show the reality of heaven and our true identities as spiritual beings. He also studied what the worlds religious traditions, and its philosophers, have had to say about the souls survival of death, and he has been deeply surprised at how often those voices from the past synch up with what he heard from people today. In The Map of Heaven, he shares some of the stories that the people have told him and links them up with what the worlds spiritual traditions have to say about the journey of the soul.


خرید کتاب دورنمای بهشت برین
جستجوی کتاب دورنمای بهشت برین در گودریدز

معرفی کتاب دورنمای بهشت برین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دورنمای بهشت برین


 کتاب کلمه ای از جغد سخنگو به هزار کلام می ارزد
 کتاب مثل یک قهرمان فکر کن
 کتاب سه پرسش (چگونه قدرت درونتان را کشف کنید و بر آن تسلط یابید)
 کتاب هفت اصل موفقیت در ازدواج و زناشویی
 کتاب درباره تیم
 کتاب خوش بینی آموخته شده