کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟

اثر فیل جونز از انتشارات شریف (نگاه نوین) - مترجم: محمدمهدی ربانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟
جستجوی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ در گودریدز

معرفی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟


 کتاب مرکز توجه
 کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی
 کتاب مغناطیس پول شوید
 کتاب شاه کلید جک کنفیلد
 کتاب رهبران آخر غذا می خورند
 کتاب هنر تبدیل موانع به فرصت های طلایی