کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟

اثر فیل جونز از انتشارات شریف (نگاه نوین) - مترجم: محمدمهدی ربانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟
جستجوی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ در گودریدز

معرفی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟


 کتاب این کتاب شما را آرام می کند
 کتاب عشق
 کتاب نظم بیرونی، آرامش درونی
 کتاب قانون ۵ ثانیه
 کتاب اعتماد بنفس
 کتاب واقع نگری