کتاب درباره هوش هیجانی

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب درباره هوش هیجانی
جستجوی کتاب درباره هوش هیجانی در گودریدز

معرفی کتاب درباره هوش هیجانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره هوش هیجانی


 کتاب اسرار کار
 کتاب بازاریابی هکر رشد
 کتاب انسان در جستجوی معنای غایی
 کتاب رازهای یک میلیونر
 کتاب درباره همکاری
 کتاب فروشگاه همه چیز