کتاب درباره همکاری

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب درباره همکاری
جستجوی کتاب درباره همکاری در گودریدز

معرفی کتاب درباره همکاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره همکاری


 کتاب هرگز سازش نکنید
 کتاب شیب
 کتاب درس های نیچه برای زندگی
 کتاب سه شنبه ها با موری
 کتاب پیش بینی آینده
 کتاب آینده ی خود را بسازید