کتاب درباره همکاری

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب درباره همکاری
جستجوی کتاب درباره همکاری در گودریدز

معرفی کتاب درباره همکاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره همکاری


 کتاب بیست (رمان ترک سیگار)
 کتاب دوباره فکر کن
 کتاب هر اتفاقی دلیلی دارد
 کتاب هم وابستگی
 کتاب محکم در آغوشم بگیر
 کتاب آیین دوست یابی