کتاب درباره بازاریابی استراتژیک

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب درباره بازاریابی استراتژیک
جستجوی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک در گودریدز

معرفی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره بازاریابی استراتژیک


 کتاب گوگل چگونه کار می کند
 کتاب پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند
 کتاب رقص تغییر
 کتاب انگیزش
 کتاب داشتن یا بودن
 کتاب موفق سازها