کتاب خلاقیت و حل مسئله

اثر برایان تریسی از انتشارات ذهن آویز - مترجم: مهدی قراچه داغی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب خلاقیت و حل مسئله
جستجوی کتاب خلاقیت و حل مسئله در گودریدز

معرفی کتاب خلاقیت و حل مسئله از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خلاقیت و حل مسئله


 کتاب آدم های سمی
 کتاب زندگی بیدار
 کتاب جهانی نو
 کتاب نبرد در اتاق فرمان
 کتاب معجزه در چهل روز
 کتاب ارتباط با تازه کارها