کتاب تفکر طراحی در کسب و کار

اثر جین لیدکا از انتشارات آریانا قلم - مترجم: مرتضی خضری پور-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
جستجوی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر طراحی در کسب و کار


 کتاب درباره نوآوری
 کتاب تصمیم گیری به همین سادگی
 کتاب هنر گفت و گو
 کتاب عشق
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب وقتی زنان بخواهند