کتاب تفکر انتقادی

اثر ریچارد پل از انتشارات اختران - مترجم: اکبر سلطانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب تفکر انتقادی
جستجوی کتاب تفکر انتقادی در گودریدز

معرفی کتاب تفکر انتقادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر انتقادی


 کتاب انسان در جستجوی معنی
 کتاب از حال بد به حال خوب
 کتاب گلف باز و میلیونر
 کتاب با اطمینان می دانم که
 کتاب وضعیت آخر
 کتاب تاثیر سایه