کتاب تفکر انتقادی

اثر ریچارد پل از انتشارات اختران - مترجم: اکبر سلطانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب تفکر انتقادی
جستجوی کتاب تفکر انتقادی در گودریدز

معرفی کتاب تفکر انتقادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر انتقادی


 کتاب 29 هدیه
 کتاب اعتماد به نفس فوری
 کتاب مریخی و ونوسی در رابطه ای موفق
 کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند
 کتاب 17 قانون موفقیت
 کتاب سوپ جوجه برای روح مادر