کتاب تفکر انتقادی

اثر ریچارد پل از انتشارات اختران - مترجم: اکبر سلطانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب تفکر انتقادی
جستجوی کتاب تفکر انتقادی در گودریدز

معرفی کتاب تفکر انتقادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر انتقادی


 کتاب زندگی در اوج
 کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
 کتاب راهنما
 کتاب با خودت روراست باش
 کتاب هنر شفاف اندیشیدن
 کتاب اضطراب موقعیت