کتاب تغییرات کوچک اتفاقات بزرگ

اثر رابرت بی سیالدینی-استیو جی مارتین-نوآ جی گلدشتاین از انتشارات شمشاد - مترجم: آتنا هادیان-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب تغییرات کوچک اتفاقات بزرگ
جستجوی کتاب تغییرات کوچک اتفاقات بزرگ در گودریدز

معرفی کتاب تغییرات کوچک اتفاقات بزرگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تغییرات کوچک اتفاقات بزرگ


 کتاب معمای توسعه
 کتاب بلوغ مدیریت
 کتاب بزرگ فکر کن
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره
 کتاب تمرکز حواس