کتاب بسوی کامیابی(2)

اثر آنتونی رابینز از انتشارات راهبین - مترجم: مهدی مجردزاده کرمانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

Wake Up and Take Control of Your Life!

Anthony Robbins, the nations leader in the science of peak performance, shows you his most effective strategies and techniques for mastering your emotions, your body, your relationships, your finances, and your life. The acknowledged expert in the psychology of change, Anthony Robbins provides a step-by-step program teaching the fundamental lessons of self-mastery that will enable you to discover your true purpose, take control of your life and harness the forces that shape your destiny.
خرید کتاب بسوی کامیابی(2)
جستجوی کتاب بسوی کامیابی(2) در گودریدز

معرفی کتاب بسوی کامیابی(2) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بسوی کامیابی(2)


 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
 کتاب تائوت چینگ
 کتاب یک دقیقه به خودت اختصاص بده!
 کتاب بیشعوری 4