کتاب بازی بلند مدت

اثر دوری کلارک از انتشارات میلکان - مترجم: اکبر درویشی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب بازی بلند مدت
جستجوی کتاب بازی بلند مدت در گودریدز

معرفی کتاب بازی بلند مدت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازی بلند مدت


 کتاب معمای توسعه
 کتاب بلوغ مدیریت
 کتاب بزرگ فکر کن
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره
 کتاب تمرکز حواس