کتاب بازاریابی هکر رشد

اثر رایان هالیدی از انتشارات نوین - مترجم: محمدحسین علمدار-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

A new generation of megabrands like Facebook, Dropbox, Airbnb, and Twitter haven’t spent a dime on traditional marketing. No press releases, no TV commercials, no billboards. Instead, they rely on a new strategy—growth hacking—to reach many more people despite modest marketing budgets. Growth hackers have thrown out the old playbook and replaced it with tools that are testable, trackable, and scalable. They believe that products and businesses should be modified repeatedly until they’re primed to generate explosive reactions. Bestselling author Ryan Holiday explains the new rules and provides valuable examples and case studies for aspiring growth hackers.


خرید کتاب بازاریابی هکر رشد
جستجوی کتاب بازاریابی هکر رشد در گودریدز

معرفی کتاب بازاریابی هکر رشد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازاریابی هکر رشد


 کتاب کج رفتاری
 کتاب ازدواج بدون شکست
 کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب زبان نظریه انتخاب
 کتاب اصول تربیت فرزند