کتاب باج گیری عاطفی

اثر سوزان فوروارد از انتشارات پیکان - مترجم: منیژه شیخ جوادی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotiona...

Emotional blackmail is a term used to cover a central form of psychological manipulation - "the use of a system of threats and punishment on a person by someone close to them in an attempt to control their behavior".[1] "Emotional blackmail... typically involves two people who have established a close personal or intimate relationship (mother and daughter, husband and wife, sister and sister, two close friends)."[2] When subjected to emotional blackmail, "we become the others emotional hostage". As Jean Baudrillard puts it: "If you dont give me that, you will be responsible for my breakdown".[3]


خرید کتاب باج گیری عاطفی
جستجوی کتاب باج گیری عاطفی در گودریدز

معرفی کتاب باج گیری عاطفی از نگاه کاربران
وقتی اطرافیان از ترس، تعهد واحساس گناه برای استثمار شما استفاده میکنند، خواندن این کتاب خالی از لطف نیست. خیلی از دستورالعملها جالب و کاربردی نیست ولی شما رو با حسهاتون آشنا میکنه‌ و تمرکز برای از بین بردن مزخرفات روابط تون و بالا میبره.

مشاهده لینک اصلی
هر یک از ما با نقاط حساس خود وارد انواع ارتباط ها می شویم، آزردگی های انباشه شده، پشیمانی، عدم امنیت، ترس و خشم.
این ها نقاط حساس ما هستند؛ نقاطی که اگر لمسشان کنیم به درد می آیند. باج گیری عاطفی زمانی به وجود می آید که ما به افراد اجازه دهیم بدانند که این نقاط را در ما شناخته اند، یعنی زمانی که آن نقاط حساس را می فشارند و ما از جا می پریم...
واقعیت تلخ این است که «سازش ما» پاداشی است که باج گیر دریافت می کند و هر زمان که ما این پاداش را در قبال عمل خاصی به کسی می بخشیم - مهم نیست خودمان بدانیم یا نه - به روشنی به آن ها می فهمانیم که می توانند باز هم چنین عملی را تکرار کنند

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب باج گیری عاطفی


 کتاب سقلمه
 کتاب پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند
 کتاب کسب درآمد
 کتاب اسرار معنوی موفقیت
 کتاب انگیزش
 کتاب استراتژی اقیانوس آبی