کتاب اگر بخواهم می توانم

اثر آرنولد لازاروس از انتشارات روانشناسی و هنر - مترجم: مهرداد فیروزبخت-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

The classic book of therapy, "one of the best self-help books ever written" (Albert Ellis, Ph.D.), available for the first time in trade paperback. Based on the two significant assumptions that assertiveness is crucial in interpersonal relationships and that we are not victims of circumstance, but that the locus of control is in ourselves, this work shows how to change your thinking and your behavior.


خرید کتاب اگر بخواهم می توانم
جستجوی کتاب اگر بخواهم می توانم در گودریدز

معرفی کتاب اگر بخواهم می توانم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اگر بخواهم می توانم


 کتاب 10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ فیزیکی
 کتاب سوپ جوجه برای روح مادر
 کتاب مهم ها را بسنجید
 کتاب آیین دوست یابی
 کتاب آشنایی با روش مسئله گشایی
 کتاب ماندن در وضعیت آخر