کتاب انتخاب عالی

اثر عهدیه عبادی از انتشارات هورمزد - مترجم: جیم کالینز-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب انتخاب عالی
جستجوی کتاب انتخاب عالی در گودریدز

معرفی کتاب انتخاب عالی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انتخاب عالی


 کتاب مثبت
 کتاب ایده عالی مستدام
 کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
 کتاب زبان نظریه انتخاب
 کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
 کتاب برنامه پرواز