کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند

اثر جان سی مکسول از انتشارات آدینه - مترجم: مریم صیاد شیرازی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند
جستجوی کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند در گودریدز

معرفی کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند


 کتاب تعالیم حکیمانه
 کتاب نیمه تاریک وجود
 کتاب خلاقیت و حل مسئله
 کتاب میان سالی
 کتاب دورنمای بهشت برین
 کتاب شکست عادت های کهنه