کتاب اصول مدیریت شرایط اضطراری و ساختار فرماندهی حادثه

اثر علیرضا اسددخت از انتشارات دیباگران تهران-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب اصول مدیریت شرایط اضطراری و ساختار فرماندهی حادثه
جستجوی کتاب اصول مدیریت شرایط اضطراری و ساختار فرماندهی حادثه در گودریدز

معرفی کتاب اصول مدیریت شرایط اضطراری و ساختار فرماندهی حادثه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اصول مدیریت شرایط اضطراری و ساختار فرماندهی حادثه


 کتاب روانشناسی شایعه
 کتاب روانشناسی در کار و سازمان ها
 کتاب راهنمای عملی ترک عادت های بد
 کتاب راهنمای درک روابط انسانی
 کتاب ندانسته قضاوت نکنیم
 کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی