کتاب اسرار ذهن ثروتمند

اثر تی. هارو اکر از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: مرتضی ذوالانوار-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

In his groundbreaking Secrets of the Millionaire Mind, T. Harv Eker states: "Give me five minutes, and I can predict your financial future for the rest of your life!" Eker does this by identifying your "money and success blueprint." We all have a personal money blueprint ingrained in our subconscious minds, and it is this blueprint, more than anything, that will determine our financial lives. According to T. Harv Eker, its simple. If you think like rich people think and do what rich people do, chances are youll get rich too!


خرید کتاب اسرار ذهن ثروتمند
جستجوی کتاب اسرار ذهن ثروتمند در گودریدز

معرفی کتاب اسرار ذهن ثروتمند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اسرار ذهن ثروتمند


 کتاب با آرامش ذهن به ثروت برسید
 کتاب عادت های اتمی
 کتاب از دولت عشق
 کتاب معجزات تغییرات مثبت
 کتاب صید ماهی بزرگ
 کتاب تمرکز و تقویت حافظه با روش تونی بازان