کتاب استراتژی رقابتی

اثر مایکل ای پورتر از انتشارات رسا - مترجم: عباس مهرپویا-جهانگیر مجیدی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

به طور سنتی رقابت یک عنصر ایستا است و موفقیت یا شک در آن به عوامل تولید وابسته است. لیکن در دنیای امروزی و مدرن، رقابت یک عامل پویا است و تکنولوژی های نوین، محصولات جدید، مرزبندی های جدید، فرآیندهای تولیدی جدید و مفاهیم جدید مدیریتی منجر به شکل گیری تغییر و یا حتی از بین بردن مزیت رقابت صنعتی ملی می شود. کتاب استراتژی رقابتی از 3 بخش تشکیل شده است؛ بخش اول به تحلیل ساختاری صنایع و نیروهای پیش برنده رقابت در هر صنعت اشاره دارد. در تحلیل ساختاری تولید کننده (اعم از محصول یا خدمات) باید به تهیه نقشه ای از گروه های استراتژیک، ارزیابی از موانع جابجایی و ارزیابی از توان چانه زنی هر گروه استراتژیک در صنعت یا تأمین کنندگان و خریداران دست یابد. بنابراین پس از شناخت محیط و توانمندی های خود و با توجه به اینکه محور تحلیل ساختار هر صنعت ریشه در اقتصاد و فن آوری آن دارد - که البته این خود شکل دهنده محدوده رقابتی آن است - شرکت باید استراتژی رقابتی خود را تدوین و تنظیم نماید.


خرید کتاب استراتژی رقابتی
جستجوی کتاب استراتژی رقابتی در گودریدز

معرفی کتاب استراتژی رقابتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استراتژی رقابتی


 کتاب روانشناسی شایعه
 کتاب روانشناسی در کار و سازمان ها
 کتاب راهنمای عملی ترک عادت های بد
 کتاب راهنمای درک روابط انسانی
 کتاب ندانسته قضاوت نکنیم
 کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی