کتاب اثر سایه

اثر دبی فورد از انتشارات آتیسا - مترجم: فرزام حبیبی اصفهانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب اثر سایه
جستجوی کتاب اثر سایه در گودریدز

معرفی کتاب اثر سایه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اثر سایه


 کتاب رقص تغییر
 کتاب مدیریت استراتژیک بازار
 کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی
 کتاب بهترین سال زندگی شما
 کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
 کتاب مزیت رهبری مثبت گرا