کتاب آنچه هر رهبری باید بداند

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات افکار - مترجم: علی یار احمدی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب آنچه هر رهبری باید بداند
جستجوی کتاب آنچه هر رهبری باید بداند در گودریدز

معرفی کتاب آنچه هر رهبری باید بداند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آنچه هر رهبری باید بداند


 کتاب کلید نقش پدر در مراقبت و تربیت
 کتاب غرور
 کتاب راهنمای مدیر در مدیریت بحران
 کتاب گاو بنفش
 کتاب فصل های زندگی
 کتاب قبایل