کتاب آفرینشگران

اثر آدام گرانت از انتشارات آموخته - مترجم: بهمن خدا پناه-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب آفرینشگران
جستجوی کتاب آفرینشگران در گودریدز

معرفی کتاب آفرینشگران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آفرینشگران


 کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
 کتاب سکوت
 کتاب رازهای یک میلیونر
 کتاب گاو بنفش
 کتاب تصمیم گیری
 کتاب فقط غیرممکن غیرممکن است!...