کتاب آفرینشگران

اثر آدام گرانت از انتشارات آموخته - مترجم: بهمن خدا پناه-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب آفرینشگران
جستجوی کتاب آفرینشگران در گودریدز

معرفی کتاب آفرینشگران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آفرینشگران


 کتاب ذهن کامل نو
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
 کتاب زندگی شجاعانه
 کتاب چگونه جهان را تغییر دهیم
 کتاب ازدواج بدون شکست