کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

اثر ریچارد پل از انتشارات اختران - مترجم: پیام یزدانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی
جستجوی کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی در گودریدز

معرفی کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی


 کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
 کتاب راز
 کتاب بعد از سلام چه می گویید
 کتاب انگیزه
 کتاب هرگز رها مکن
 کتاب علم نفوذ در دیگران