کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

اثر ریچارد پل از انتشارات اختران - مترجم: پیام یزدانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی
جستجوی کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی در گودریدز

معرفی کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی


 کتاب گند زدن بس است
 کتاب اشتباهات یک زن
 کتاب هدف
 کتاب زندگی های خیلی خوب
 کتاب شادترین کودک محله
 کتاب خودت را بشناس