کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

اثر ریچارد پل از انتشارات اختران - مترجم: پیام یزدانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی
جستجوی کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی در گودریدز

معرفی کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی


 کتاب به سوی کامیابی (2)
 کتاب شخصیت های دیگر خود را کشف کنید
 کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای
 کتاب مثبت
 کتاب بهترین قصه گو برنده است
 کتاب عزت نفس در زنان