کتاب آرامش در محیط کار

اثر سوفی مرین از انتشارات شمعدونی - مترجم: مرجان گلریز-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب آرامش در محیط کار
جستجوی کتاب آرامش در محیط کار در گودریدز

معرفی کتاب آرامش در محیط کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آرامش در محیط کار


 کتاب قدرت تمرکز
 کتاب درباره همکاری
 کتاب قدرت تمرکز
 کتاب بازاریابی هکر رشد
 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب چهار میثاق