کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب شکست عادت های کهنه

کتاب شکست عادت های کهنه

اثر جو دیسپنزا از انتشارات پردیس آباریس


 کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند

کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند

اثر آرتور آسا برگر از انتشارات علم


 کتاب هیچکس کامل نیست

کتاب هیچکس کامل نیست

اثر هندری وایزینگر از انتشارات مروارید


 کتاب با اطمینان می دانم که

کتاب با اطمینان می دانم که

اثر اوپرا وینفری از انتشارات میلکان


 کتاب عزت نفس در زنان

کتاب عزت نفس در زنان

اثر ناتانیل براندن از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب مسئولیت پذیری

کتاب مسئولیت پذیری

اثر ناتانیل براندن از انتشارات شباهنگ


 کتاب تقویت خودباوری

کتاب تقویت خودباوری

اثر ناتانیل براندن از انتشارات پل


 کتاب مدیریت نفس

کتاب مدیریت نفس

اثر ناتانیل براندن از انتشارات نشر نخستین


 کتاب این هم مثالی دیگر

کتاب این هم مثالی دیگر

اثر دیوید فاستر والاس از انتشارات اطراف


 کتاب کار عمیق

کتاب کار عمیق

اثر کال نیوپورت از انتشارات شمشاد